Beleid voor gegevensbescherming

inlichtingen over Informatieverzameling

VPauto gebruikt verschillende manieren om informatie te verzamelen over de huidige site om de behoeften van onze bezoekers goed te kunnen vaststellen. VPauto is de enige eigenaar van de verzamelde informatie op onze website. We verplichten ons ertoe om deze informatie nooit te communiceren, te verkopen of te verhuren, tenzij expliciet voorzien door dit vertrouwelijkheidsbeleid.

Inschrijving

op bepaalde pagina's van onze website hebben gebruikers de mogelijkheid om zich voor verschillende VPauto diensten in te schrijven (bijv. nieuwsbrief, voertuigwaarschuwing, dépôt van een aankooporder etc.) door de hiervoor bestemde formulieren in te vullen. Bij deze formulieren wordt gevraagd om een gebruikersnaam, e-mailadres en andere informatie op te geven die ons helpen om de verzochte dienst te leveren. De gebruiker kan kiezen of hij andere niet-verplichte informatie ook verstrekt waarmee wij een gepersonaliseerdere dienst kunnen bieden.

cookies

De gebruiker wordt ingelicht over het feit dat er tijdens zijn bezoek op de site automatisch een cookie geïnstalleerd kan worden op zijn navigatiesoftware. Een cookie is een set gegevens die verzameld worden op een harde schijf op uw apparaat waarmee de gebruiker niet geïdentificeerd wordt, maar die dient om informatie over het browsegedrag van de gebruiker op internet te registreren. Cookies veroorzaken geen schade aan uw apparaat, maar dienen om de behoeften van onze bezoekers en hun interesses te begrijpen om onze site en de geboden diensten te verbeteren.
Een bezoeker die het gebruik van cookies weigert kan vpauto.fr altijd blijven gebruiken, maar hij beschikt dan niet over toegang tot alle gedeeltes van de website. De instellingen van de navigatiesoftware kunnen u informeren over de aanwezigheid van cookies. U kunt de cookies ook via instellingen weigeren als u de volgende procedure volgt naar het volgende adres : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser

delen van gebruiksgegevens

We behouden ons het recht voor om voor statistische doeleinden algemene geografische gegevens met een selectie partners te delen. Deze gegevens bevatten geen persoonlijke identificatiegegevens.

persoonlijke gegevens

De verzamelde informatie op de site vpauto.fr is onderdeel van een informatica-behandeling bedoeld ten behoeve van de klant. Het klantenformulier wordt geregistreerd bij de CNIL met nummer 1653289. Degenen voor wie deze gegevens bedoeld zijn, zijn de informaticadienst en de marketingdienst van VPauto. Conform artikelen 38, 39 en 40 van de wet 78-17 "Informatica en vrijheid" van 6 januari 1978 gewijzigd in 2004 beschikt de gebruiker over het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en oppositie met betrekking tot de informatie die over hem gaat, dat hij kan uitoefenen door een bericht te sturen naar de marketingdienst van VPauto, 277 rue de Kerpont, 56855 Caudan.
De gebruiker kan zich ook, om rechtmatige redenen, verzetten tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens.
Ingeval van een verzoek tot verwijdering van deze gegevens, kunnen wij ze echter toch in onze archieven opslaan, en dit voor de noodzakelijke duur om te voldoen aan onze wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, en met name, om eventueel crimineel gedrag na verwijdering van het account te voorkomen (hergebruik van het oude account door derden).

links

Deze site bevat links naar andere sites. VPauto is niet verantwoordelijk voor vertrouwelijkheidspraktijken of voor inhoud die gepubliceerd is op een andere site.

nieuwsbrief

Als een gebruiker zich voor onze nieuwsbrief inschrijft, dan is bepaalde informatie verplicht: achternaam, voornaam, e-mailadres, land.
Als zijn account is aangemaakt, dan heeft de gebruiker toegang tot zijn persoonlijke gegevens op de pagina Mijn account. Hij kan deze op elk moment wijzigen.

abonnement opzeggen

De gebruikers die onze nieuwsbrief of promotionele e-mails niet meer willen ontvangen, kunnen klikken op de link "Uitschrijven" die onderaan de e-mail staat die door VPauto is verzonden.

aanbeveling

Als een bezoeker besluit om onze aanbevelingsdienst te gebruiken om een vriend of een collega uit te nodigen om onze website te gebruiken, dan vragen we om de naam en het e-mailadres van de persoon zodat we hem een geautomatiseerd bericht kunnen sturen met een uitnodiging om onze website te bezoeken. VPauto bewaart de bijbehorende gegevens niet.
De gebruiker van de site vpauto.fr erkent dat hij beschikt over de benodigde competentie en middelen om deze site te openen en te gebruiken. Hij bevestigt dat hij de configuratie van zijn informaticamateriaal heeft gecontroleerd op virussen en dat het materiaal uitstekend functioneert.
Tot slot erkent de gebruiker ook dat hij kennis heeft genomen van de huidige pagina met wettelijke informatie en onze algemene verkoopvoorwaarden.

informatie ingeval van wijziging van ons vertrouwelijkheidsbeleid

De eventuele wijzigingen aan ons vertrouwelijkheidsbeleid worden op de huidige pagina gepubliceerd en zijn onmiddellijk van kracht. Deze pagina kan op elk moment worden geraadpleegd. Dientengevolge nodigen we u uit om het bij elk bezoek te raadplegen.
Onze gebruikers worden voortdurend op de hoogte gehouden van de informatie die we verzamelen, hoe we deze gebruiken en als het openbaar wordt gemaakt, onder welk omstandigheden. Als we besluiten om de persoonlijke identificatiegegevens op een andere manier te gebruiken dan die was voorzien op het moment dat de informatie werd gedeeld, dan brengen we de gebruikers ervan op de hoogte per e-mail. De gebruikers kunnen dan besluiten of ze ons toestemming geven om hun gegevens te gebruiken conform de nieuwe praktijken. In alle andere gevallen verplichten we ons ertoe om de gegevens te gebruiken in strikte overeenstemming met het vertrouwelijkheidsbeleid dat geldt op het moment dat de gegevens gedeeld worden.

veiligheid

We zetten geavanceerde middelen in om te zorgen dat uw informatie veilig is. Echter adviseren we u informatie waarmee u geïdentificeerd kan worden niet met derden te delen. Als u dat doet, dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.
VPauto zal u nooit per e-mail vragen om persoonlijke of financiële informatie. Als u een e-mail ontvangt van VPauto die frauduleus op u overkomt, waarschuw ons dan door de e-mail door te sturen naar: info@vpauto.fr
Voor de veiligheid van uw transacties en online betalingen, gebruiken we een beveiligde betaaloplossing Axepta, uitgegeven en beheerd door BNP Paribas.

wettelijke bepalingen

De huidige website is eigendom van het bedrijf VPauto SAS, maatschappij waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in 277 rue de Kerpont - 56855 Caudan Cedex
Tel.nr.: +33(0) 297 76 62 00
Fax: +33(0) 297 76 68 05
E-mail : info@vpauto.fr

De publicatiedirecteur van de website is François Laurent GUIGNARD, algemeen directeur en wettelijk vertegenwoordiger van VPauto. Deze website wordt gehost door het bedrijf ONLINE SAS, een bedrijf waarvan de hoofdzetel zich bevindt in 8 rue de la Ville l'Evêque – 75008 Paris